CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÍNH PHƯƠNG

Cải tạo, trang trí văn phòng Công ty OneAsia - Quận 2