CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÍNH PHƯƠNG

Căn cứ Long Sơn - Vùng 2 Hải Quân - Bà Rịa Vũng Tàu

Xây dựng căn cứ Long Sơn Vùng 2 Hải Quân - Phần doanh trại CQ Lữ đoàn 171 Đợt 1 và kho xăng dầu vùng
Chính Phương tham gia gói thầu XD-03 "Xây lắp Nhà ở tàu 159-09; Nhà ở tàu 159-11; Nhà ở làm việc Hải đội 812; Nhà xe 2 bánh; Nhà cảng vụ; Nhà trạm xá" thuộc dự án "Xây dựng Căn cứ Long Sơn - Vùng 2 Hải Quân - Phần doanh trại CQ Lữ đoàn 171 Đợt 1 và kho xăng dầu vùng" tại xã Long Sơn, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với 3 hạng mục chính: Nhà ở tàu 159-09; Nha 2tra5m xá; Nhà xe 2 bánh.
 
Thời gian thi công hoàn tất và bàn giao đưa vào sử dụng: 30/04/2017
 
Những hình ảnh thi công đến nay:
 
Ép cọc
Ép cọc hoàn tất và công tác đào đất

 

Công tác đào đất hạng mục Nhà tàu 159-09

 

Tổng thể mặt bằng thi công Hạng mục Nhà tàu 159-09

 

Công tác trắc đạt Nhà tàu 159-09

 

Đập đầu cọc - Định vị và chuẩn bị bê tông lót

 

Gia công cốt thép

 

Công tác bê tông đài móng và giằng móng

 

Lu lèn nền đất đạt độ chặt K

 

Công tác thí nghiệm đầm chặt

 

Công tác móng & đà giằng hạng mục nhà trạm xá

 

Xây cuốn đà sàn tầng trệt